coka

IN HEALTHY BODY, HEALTHY MIND
Youth in Action Programme, Action 3.1 Training Course

 

The Fondation "Boljai Farkas" - Senta –Serbia has implemented an international project named “In healthy body, healthy mind” which had an 8 day training course as the main activity. The training course was held in the timeframes of 9th till 17th May, 2014, in Coka-Serbia, with 30 participants from the countries of: Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Hungary, Romania and Bulgaria.

Read more>>

Photo Gallery>>

 
 

 

 

 
 

Az Ady Endre-ösztöndíjpályázat eredménye
 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni minden kedves pályázót, hogy az „Ady Endre Ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására”.......

Bővebben itt>>

 

 
 
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „Ady Endre-ösztöndíj”


A pályázat célja: a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása. (A pályázat kódja: NTP-ADY-11.)

Az igényelhető támogatás formája: A támogatás vissza nem térítendő támogatás.
Az ösztöndíj összegének folyósítása egyszeri átutalással történik.
Az igényelhető támogatás mértéke: 100.000,- Ft-nak megfelelő valuta/fő a 2011/2012. tanévre.

A pályázók köre: A pályázatot a határon túli magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, 6–12. (Szlovákiában 13.) évfolyamon (középiskolában vagy alapfokú iskolában) tanuló, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló, mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj támogatás céljából.
A pályázat benyújtásának, postára adásának határideje: 2012. április 6.

A pályázatot papír alapon postai úton két eredeti és egy másolati példányban példányonként összefűzve, zárt csomagolásban, országonként az alábbi határon túli közreműködő szervezetek címere kell benyújtani:

Bolyai Farkas Alapítvány
Posta utca 18
24400 Senta

  

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „Ady Endre-ösztöndíj” című pályázat

A pályázati kiírás és adatlap letölthető az alábbi honlapról:  www.ofi.hu.

Pályáyat teljes szövege itt>> , Adatlap itt>>

1. számú melléklet itt>> , 2.számú melléklet itt>>

 
 
 
 

Felhívás

Felvételi előkészítők matematikából és képzőművészetből

A Bolyai Farkas Alapítvány 2012-ben is szervez felvételi előkészítőt matematikából és képzőművészetből (rajz-festészet és szobrászat).
Felhívjuk a tanulók, szülők, osztályfőnökök figyelmét, hogy érdeklődni és jelentkezni lehet a 024/816-700-as telefonszámon Vujačić Andreánál, e-mailben a vjanos@bolyai-zenta.edu.rs, címen, illetve személyesen az alapítvány irodájában Vida Jánosnál, a Posta utca 18. szám alatt, a II. emeleten.

 

Az alábbiakban közöljük a felvételi előkészítők időpontjait.

Képzőművészetből: február 25-én, szombaton, 9 órától kezdődik a foglalkozás (várjuk a szülőket is). További időpontok: március 3., 10., 24., 31., április 21., 28., május 12., és 26.
(A foglalkozások időpontjai szombatonként de 8.30-11.30 és du 12.30-15.30)

Matematikából: február 26-án, 10 órakor kezdődik az első felkészítő foglalkozás, amelyre a szülőket is várjuk, majd márciusban 4-én, 11-én, 18-án, 25-én, valamint 31-én, továbbá április 1-jén, 14-15-én, 22-én, májusban 6-án, 12-13-án, 19-20-án, valamint 26-27-én találkozunk. Az egynapos foglalkozásokat vasárnaponként 10 és 17 óra között tartjuk meg. A kétnapos foglalkozások kezdési időpontjai szombatonként du. 16 és 19 óra között, vasárnap de. 9 és 12 óra, du. 13 és 16 óra között lesznek.

 

Várjuk az érdeklődő tehetséges 7. és 8. osztályos tanulók jelentkezését.
A felkészüléshez és a majdani felvételihez sok sikert kívánunk!

 
 
 
 

Bolyai bál


Meghívó 2012. február 4-re

A Bolyai Farkas Alapítvány meghirdeti II. jótékonysági bálját, melynek
célja az Alapítvány állandó tevékenységének és rendezvényeinek
támogatása.

Ezúton szeretnénk meghívni önt, hogy jelenlétével, családi-baráti
társaságával tisztelje meg és támogassa rendezvényünket,
alapítványunkat és a magyar oktatás jövojét.

 

A rendezvény idopontja és helyszíne: 2012. február 04. Zenta, Papuli étterem

Részletessen itt>>

 
 
 
 

Tisztelt Hölgyek és Urak !

Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Önöket, mint a Bolyai Farkas Alapítvány első bálozóit!

Kik is Önök valójában?
Egy nemes cél érdekében tevékenykedő nagyszerű emberek csoportja.
És mi a céljuk?

A magyarul tanuló tehetséges fiatalok támogatása.

Milyen érzés bolyaisnak lenni?
Gyönyörű és felemelő!

Akkor most térjünk át egy kicsit a múltra. Hány éves is a Bolyai Alapítvány ?

Majdnem 80 ill. majdnem 6.

A múlt század 30-as éveinek közepén alapították meg a belgrádi egyetemisták a nehéz körülmények között tanuló társaik megsegítésére szolgáló egyesületet, amelyet Bolyai Farkasról neveztek el.

Ennek az egyesületnek a támogatását élvezve tanulhatott sok olyan fiatal, aki később a vajdasági szellemi élet vezéralakjává válhatott. Ennek az egyesületnek volt tagja többek között a mi nagyra becsült és szeretett tanárunk, a Bolyai Farkas Zentai Főgimnázium iskolaigazgatója,  Dr Szeli István , akit innen és most is sok szeretettel köszöntünk és még sok jó egészségben eltöltött évet kívánunk, neki. - Ez a majdnem 80 év.

Az 1950-ben érettségizett diákok 55. érettségi találkozójukon, 2005-ben döntöttek úgy, hogy a belgrádi bolyaisok tevékenységét alapul véve alapítványt hoznak létre, mert a segítség ma is elkél.
Az alapítók közül szeretném megemlíteni a teljesség igénye nélkül Majorosi Imrét és Sőregi Lászlót, valamint azokat, akik ma este már fentről az égből néznek le ránk Burány Zsuzsannát, Süveg Sándort, valamint az alapítvány első elnökét Balla Lászlót, jeles közéleti személyt, országos úszóbajnokot és Jugoszlávia iráni nagykövetét, akinek a személyében megteremtődött a jogfolytonosság a belgrádi Bolyaiak és az alapítványunk között.

Ma az érdemi munkát már átvette egy új generáció, Kormányos Róbert és nagyszerű csapata – akik fiatalos elánnal, tudással és akarattal irányítják az alapítványt, aminek egyik bizonyítéka az is, hogy megszervezték ezt a bált, amely  remélhetőleg hagyományt teremt.

A szervezők fáradozását nagyon köszönjük és az Alapítvány vezetőségének sikeres munkát kívánunk.
Külön köszönetet érdemelnek mindazok, akik bármilyen módon támogatják munkánkat.
Most pedig kezdődjön a tánc és a mulatság!
Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok!

Szilágyi Anna
A Bolyai Farkas Alapítvány elnöke


2011. február 19-én

 
 
 
 

Meghívó

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A Bolyai Farkas Alapítvány örömmel értesíti, hogy megszervezi jótékonysági bálját, melynek célja az alapítvány állandó tevékenységének és rendezvényeinek támogatása.

 

Bővebben itt>>

 
 
 
 

VÁRUNK TÉLI TÁBORUNKBA AZ IDÉN IS!

 

A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium és a Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért  az idén is megszervezi téli táborát az általános iskolák 6–8. osztályos tanulói részére matematikából, informatikából és képzőművészetből.

A téli tábor témája: Elmés logikai játékok és tehetséggondozás
A tábor időpontja: 2011. január 10-14.

 

Helyszín: a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium (Zenta, Posta utca 18.).

A foglalkozások célja, hogy a gondolkodni szerető és logikai feladatokat kedvelő diákokat kihívások elé állítsa és kreativitásra ösztönözze. A gondolkodás minden területét megmozgató rejtvényeket, kódokat, fejtörőket, nyelvi és képi feladatokat a tábor résztvevői egyénileg, párban, vagy pedig csoportban oldják meg.

Az ötnapos tábor részvételi költsége 3.500,00 dinár, amelyet a Bolyai Alapítvány folyószámlájára kell befizetni 2011. január 7-ig /svrha uplate: zimsko logorovanje,    žiro račun: 310-174154-96/
Jelentkezni a táborba is legfeljebb január 7-ig lehet, de amennyiben a helyek előtte megtelnek, úgy tovább már nem lesz módunkban fogadni a jelentkezéseket!
Bővebb felvilágosítás: a 024/816-700-as telefonszámon, Meoželj Sonjánál, Vida Jánosnál és Megyeri Gábornál kapható.

 

                                                                                       Szeretettel várunk

 
 
 
 

Bolyai Emlékverseny, 2010

Az V. Bolyai-emlékversenyre 232 pályamunka érkezett be. A pályázatokat elbíráló zsűri a következő döntését hozta meg:

 
 
 
 

Bolyai-emlékverseny 2010.

A Bolyai Farkas Alapítvány pályázatot ír ki a polihisztor Bolyai Farkas halálának 154. évfordulója alkalmából a következő témakörben:

Bővebben itt>>

 
 
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „Ady Endre Ösztöndíj Pályázata”
a határon túli magyar nemzetiségű kiemelkedő tehetséget mutató, szociálisan hátrányos helyzetű közoktatásban tanulók támogatása céljából. (A pályázat kódja: NTP-OKA-XV.)

A pályázat célja: Jelen pályázat célja, hogy pénzügyi segítséget nyújtson a határon túli magyar nyelvű oktatásban résztvevő, magyar nemzetiségű, kiemelkedő tehetséget mutató 7 – 12 évfolyamon (középiskolában vagy alapfokú iskolában) tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű diákok számára annak érdekében, hogy a támogatás révén zavartalanabbul tudják folytatni tanulmányaikat.
A pályázók köre: A pályázatot a határon túli magyar nyelvű oktatásban résztvevő, magyar nemzetiségű, 7 – 12 évfolyamon (középiskolában vagy alapfokú iskolában) tanuló, kiemelkedő tehetséget mutató és szociálisan hátrányos helyzetű diák, mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj támogatás céljából.
A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2010. november 20.

A pályázatot kizárólag postai úton (legkésőbb 2010. november 20-i postabélyegzővel), magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban, példányonként összefűzve, zárt csomagolásban, „Ady Endre Ösztöndíj Pályázat” megnevezéssel országonként az alábbi címre kell benyújtani:

Szerbia: Bolyai Farkas Alapítvány, Posta utca 18., 24400 Senta, tel 024-816-700, fax 024-817-776, e-mail: vjanos@bolyai-zenta.edu.rs, honlap: www.bolyaifarkas.org.rs

Részletes pályázati felhívás itt olvasható, valamint a pályázati adatlap innen letölthető.
 
 
 
 

A zentai székhelyű Bolyai Farkas Alapítvány (a továbbiakban: „Alapítvány”) a magyarul tanuló tehetségekért szabályzatának 10.c. pontja értelmében, valamint Irene Bretschneider asszonnyal kötött, a „Tóth Isaszegi Irén Ösztöndíj” létesítésére vonatkozó tartós adományozási szerződés rendelkezéseinek értelmében, az alapítvány igazgatóbizottsága 2010. szeptember 23-án – 13/2010-IB számú határozatta alapján közzéteszi a következő:

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S T
tanulmányi ösztöndíj odaítélésére.

Bővebben itt>>

 
 
 
 
2010. október 1-2.-án megrendezésre kerül Zentán az
I. Vajdasági Tehetségpont Konferencia
 
Az I. Vajdasági Tehetségpont Konferencia célja a vajdasági Tehetségpontokban dolgozó szakemberek közötti szakmai kapcsolat létrehozása, megerősítése, a Tehetségpontok iránti igény és érdeklődés felkeltése, gyakorlati működésük megismerése, a Tehetségpont-hálózat bővítése, valamint egy adatbázis elkészítése, amely lehetővé tenné a vajdasági Tehetségpontok közötti együttműködést. Konferenciánkon alakul meg a Vajdasági Magyar Tehetségpontok Tanácsa, illetve megemlékezünk Bolyai János halálának 150. évfordulójáról.

A konferencia meghívója itt megtekinthető.

A jelentkezési lap innen letölthető.

 

 

 
a
s
s
Utolsó frissítés:
2014. augusztus 29..
| Előzmények | Szabályzat | Elérhetőségeink | Kuratórium | Támogatók | Pályázatok | Sajtó | Galéria | Alapítók | Névadónk | Tehetségpont |